Re: Re: azules podridos

galo | 30.07.2012

Soy naranja mensa puta tu seras mona zorra

Nuevo comentario