Re: comentario

dayana valentina zambrano arauz | 09.02.2013

osea brak no me cae ni bien ni mal pero yo soy naranja de korazon

Nuevo comentario